Albanische Geschichtenstunde - Më dhuro një përrallë - ABGESAGT

Ejani të dëgjojmë dhe tregojmë përralla, mësojmë këngë dhe vjersha, shikojmë libra me figura, luajmë, ngjyrosim dhe bëjmë punëdore, vizita në bibliotek.Për prindërit dhe fëmijët prej 2 deri 7 vjeç.

|


Weitere Termine: 26. März , 30. April